Teamtraining respect

Ben je geïnteresseerd in het sparren met je team over wat als normaal wordt beschouwd en het verkennen van de persoonlijke grenzen van je collega’s? Wil je als team aandacht besteden aan de kleine ‘zeertjes’ die vaak onzichtbaar blijven?

Grensoverschrijdend gedrag is niet altijd groots en duidelijk zichtbaar. Vaak zijn het juist de kleine steekjes, grapjes waar we om lachen en bedekken met de mantel der liefde. “Sorry” wordt dan gezegd, “het was maar een grapje”, “het was niet mijn bedoeling om je te kwetsen”. Maar het komt evengoed hard aan. Schelden doet wél pijn.

Wil je meer inzicht krijgen in de persoonlijke grenzen van je teamgenoten? Wil je begrijpen hoe anderen denken over wat jij als acceptabel beschouwt? Ben je benieuwd wanneer een grap of gedrag door je collega’s als seksueel overschrijdend wordt ervaren en wat maakt dat bepaalde grapjes helemaal niet leuk zijn? Dan is deze workshop echt iets voor jullie

Werkwijze

De workshop begint met een korte inspiratiesessie over normen, waarden en gedrag. Vervolgens ga je met elkaar in gesprek over thema’s, dilemma’s en situaties van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag die je tegenkomt in interpersoonlijk contact met collega’s en/of klanten. Voorafgaand aan de workshop wordt aan de deelnemers gevraagd om eigen voorbeelden aan te dragen van situaties waar zij dagelijks mee te maken hebben. In het tweede deel van de workshop worden deze casussen uitgespeeld met behulp van trainingsacteurs, waardoor er ruimte is voor reflectie en experimenteren met ander gedrag

Wat levert het op?

Teamleden ontwikkelen een groter bewustzijn van wat wel en niet acceptabel gedrag is. Dit leidt tot meer respect en begrip voor elkaar, en grenzen worden beter gerespecteerd. Dit draagt bij aan een veilige werkomgeving waarin iedereen zich prettig en gewaardeerd voelt.

Daarnaast verbetert de communicatie tussen teamleden. Door openlijk te praten over gedrag en de gevolgen ervan, ontstaat er meer begrip en empathie tussen collega’s. Dit kan leiden tot een betere samenwerking en een prettigere werksfeer.

Bovendien leren teamleden hoe ze kunnen ingrijpen wanneer ze onacceptabel gedrag waarnemen. Dit helpt bij het voorkomen van toekomstige incidenten en draagt bij aan het creëren van een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd

.

Omvang

Twee dagdelen van 3 uur

Kosten

1550 euro, exclusief verblijfs en locatiekosten, btw vrij. We gaan van een teamgrootte van ongeveer 20 personen. Bij grotere teams bespreken we graag wat meerkosten zijn.

Schuiven naar boven