Wat doen wij?

GaP trainingen verzorgt weerbaarheidstrainingen voor professionals.

De samenleving is mondiger en harder geworden. Grensoverschrijdend gedrag is eerder regel dan uitzondering. Dat vraagt om weerbare, adaptieve en veerkrachige professionals die technieken beheersen waarmee ze het gedrag van anderen kunnen sturen. Maar ook grensoverschrijdend gedrag is eigen handelen herkennen lijkt geen overbodige luxe.

We hebben de volgend mogelijkheden om je professioneel weerbaarheid te optimaliseren: workshops omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, een workshop grensoverschrijdend gedrag herkennen, een training om je assertiviteit een boost te geven en 1 op 1 trainingen voor specifiek leerdoelen.

Werkwijze

Tijdens de trainingen leer je op effectieve wijze om gaan met grensoverschrijdend gedrag en/of je mentale fitheid te onderhouden. We maken daarbij gebruik van NeuroLinguistisch Programmeren (NLP).

NLP kent drie elementen:

  • Modelleren: leren hoe anderen hun doelen realiseren.
  • De structuur van een subjectieve ervaring: het aanpassen van perspectief
  • Communicatietechnieken.

Als mens hebben we diverse identiteiten in verschillende psychosociale contexten. We hebben een rolopvatting als partner, vriend, ouder, maar ook als collega, leidinggevende en professional. Rolopvattingen over wie we zijn, zijn bepalend voor de houding en het gedrag dat we tonen. Gedrag is besmettelijk; “Als je tegen de wereld lacht, dan lacht de wereld terug, als je tegen de wereld schreeuwt, schreeuwt de wereld terug“. Een identiteit is bepalend hoe we de wereld waarnemen. Het be├»nvloedt onze rolopvattingen. De rolopvatting bepaalt het gedrag dat we tonen.

Tijdens de training leer je welke overtuigingen helpend zijn om met spanningsvolle situaties om te gaan en welke belemmerend werken. Je leert hoe je helpende overtuigingen in het dagelijks werk kunt activeren.